Zapytania ofertowe

Znak sprawy Przedmiot zamówienia Data złożenia oferty Kategoria Status
WA.2600.96.2019 Dostawa komputerów przenośnych dostawy zakończone
WA.2600.66.2019 Sprzątanie pomieszczeń urzędu usługi zakończone