Przejdź do treści

Zgłaszanie interwencji

Przyjmowanie zgłoszeń realizowane jest w systemie 2-zmianowym w godzinach 7:00-22:00

więcej ...

WIOŚ w Białymstoku zakupił samochód osobowo-terenowy na potrzeby Inspekcji.

Powyższe zadanie pt. „Realizacja planu kontroli w zakresie gospodarki odpadami na terenie województwa podlaskiego w 2019 roku” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

fundusz ochrony środowiska