Znak sprawy
WP.210.12.2019

DO TRZECIEGO ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTAŁY ZAPROSZONE NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU:

  1. Piotr Dziekoński, Białystok

Przebieg procedury kwalifikacyjnej:

Informujemy kandydata, którego oferta spełnia wymagania formalne, że został zakwalifikowany do następnego etapu rekrutacji, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

Termin i miejsce przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej:

- 22 października 2019 roku (wtorek) godz. 11:00

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3 15-264 Białystok – pokój 111

Komisja przeprowadzi rozmowę na podstawie pięciu wcześniej przygotowanych pytań. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 25.

Prosimy o stawienie się na rozmowę kwalifikacyjną z dowodem osobistym celem rejestracji.