Oświadczenia kandydata ubiegającego się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej