Zmiany procedury naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku