Znak sprawy
WP.210.3.2020

DO TRZECIEGO ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTAŁY ZAPROSZONE NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU:

  1. Mirosław Garniewski

Przebieg procedury kwalifikacyjnej:

Informujemy kandydata, którego oferta spełnia wymagania formalne, że został zakwalifikowany do następnego etapu rekrutacji, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

Termin i miejsce przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej:

  • 24 kwietnia 2020 r. godzina 11:00
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach ul. Piaskowa 5

Komisja przeprowadzi rozmowę na podstawie pięciu wcześniej przygotowanych pytań. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 25.

Prosimy o stawienie się na rozmowę kwalifikacyjną z dowodem osobistym celem rejestracji.