KIEROWNICTWO

# Stanowisko Imię i nazwisko Telefon/e-mail
1 Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Grażyna
Żyła–Pietkiewicz
85 742 94 65
85 742 53 78 w.101
grazyna.pietkiewicz@wios.bialystok.pl
2 Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Mirosław Michalczuk 85 742 53 78 w.102
miroslaw.michalczuk@wios.bialystok.pl
3 Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Mirosława Siwy 85 742 53 78 w.103
miroslawa.siwy@wios.bialystok.pl
4 Naczelnik Wydziału Inspekcji Marcin Dziedzic 85 742 80 20
marcin.dziedzic@wios.bialystok.pl
5 Naczelnik Wydziału
Prawnego
Adam Krasiński 85 742 53 78 w.110
adam.krasinski@wios.bialystok.pl
6 Naczelnik Wydziału
Administracyjno-Technicznego
Katarzyna Legumina 85 742 53 78 w.119
katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl
7 Naczelnik Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności
Główny Księgowy
Agnieszka Tylicka 85 742 53 78 w.108
agnieszka.tylicka@wios.bialystok.pl
8 Inspektor Ochrony Danych Osobowych Rafał Piątek iod@wios.bialystok.pl