Apel Wojewody Podlaskiego dot. zwrócenia szczególnej uwagi na przestrzeganie norm sanitarnych, zachowanie zasad reżimu sanitarnego...

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.