wt., 26/10/2021 - 10:17

Apel Wojewody Podlaskiego dot. zwrócenia szczególnej uwagi na przestrzeganie norm sanitarnych, zachowanie zasad reżimu sanitarnego...

wt., 19/10/2021 - 13:40

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.