#

 

Informacje bieżące o budowie

15.11.2010Został zakończony drugi etap inwestycji pt. „Budowa Laboratorium i modernizacja obiektu WIOŚ w Białymstoku”. W tym dniu został oddany do użytku zmodernizowany budynek administracyjno-biurowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2.07.2010Został zakończony pierwszy z dwóch etapów inwestycji pt. „Budowa Laboratorium i modernizacja obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku”. W tym dniu został oddany do użytku nowy budynek Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku. W chwili obecnej modernizowany jest budynek administracyjno-biurowy. Całość inwestycji finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. więcej »
18.03.2009Została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Polbud” sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim na roboty budowlane dot. budowy Laboratorium i modernizacji obiektu WIOŚ w Białymstoku. [więcej]
16.10.2008Została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku a KONSORCJUM:
1. NIERUCHOMOŚCI Kancelaria Beata Marta Kucharczyk, ul.Graniczna 13, 11-400 Kętrzyn,
2. INWEST-BUD Mariusz Piórkowski, Nowa Wieś Kętrzyńska 10a, 11-400 Kętrzyn
na pełnienie funkcji inwestora zastępczego inwestycji „Budowa Laboratorium i modernizacja obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku”.

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej