#

 


Historia aktualizacji

Rok

18.01.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Rejestr terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
15.01.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Ogłoszenie - WA.210.1.2018 - Główny specjalista ds. księgowości.
15.01.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu monieckiego w 2016 roku.
15.01.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego w 2016 roku.

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej