#

 


Wartości stężeń 24-godzinnych
z ostatnich 30 dni

#

Raport z ostatnich 30 dni

DataPM 10
[µg/m3]
-S24
21.10.17 24:00:0035
22.10.17 24:00:007,7
23.10.17 24:00:0014,3
24.10.17 24:00:0024,3
25.10.17 24:00:0023,4
26.10.17 24:00:0011,8
27.10.17 24:00:0012,2
28.10.17 24:00:007
29.10.17 24:00:003,8
30.10.17 24:00:003,7
31.10.17 24:00:005,2
01.11.17 24:00:0014,7
02.11.17 24:00:0010,7
03.11.17 24:00:0010,2
04.11.17 24:00:0025,1
05.11.17 24:00:0023,8
06.11.17 24:00:0041,4
07.11.17 24:00:0036,1
08.11.17 24:00:0023,8
09.11.17 24:00:0020,4
10.11.17 24:00:0039,9
11.11.17 24:00:0012,3
12.11.17 24:00:0018,7
13.11.17 24:00:0016,8
14.11.17 24:00:0016
15.11.17 24:00:0028,3
16.11.17 24:00:0043,2
17.11.17 24:00:0037,9
18.11.17 24:00:0025,5
19.11.17 24:00:0018,6

Legenda
S24 	 - średnia 24-godzinna
■      	 - przekroczenie wartości dopuszczalnej

Uwaga: wyniki niezweryfikowane.

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
#