#

 


Wartości stężeń 1-godzinnych
z ostatnich 24 godzin

#

Raport z ostatnich 24 godzin

Data i godzinaPM 2,5
[µg/m3]
-S1
19.11.17 07:00:004
19.11.17 08:00:002
19.11.17 09:00:006
19.11.17 10:00:007
19.11.17 11:00:003
19.11.17 12:00:0011
19.11.17 13:00:005
19.11.17 14:00:005
19.11.17 15:00:006
19.11.17 16:00:006
19.11.17 17:00:007
19.11.17 18:00:008
19.11.17 19:00:0011
19.11.17 20:00:0013
19.11.17 21:00:0012
19.11.17 22:00:007
19.11.17 23:00:008
20.11.17 00:00:007
20.11.17 01:00:007
20.11.17 02:00:006
20.11.17 03:00:005
20.11.17 04:00:00
20.11.17 05:00:00
20.11.17 06:00:00

Legenda
S1   	 - średnia 1-godzinna
■      	 - przekroczenie wartości dopuszczalnej

Uwaga: wyniki niezweryfikowane.

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
#