#

 


Wartości stężeń 24-godzinnych
z ostatnich 30 dni

#

Raport z ostatnich 30 dni

DataPM 2,5
[µg/m3]
-S24
21.10.17 24:00:007
22.10.17 24:00:006
23.10.17 24:00:008
24.10.17 24:00:0017
25.10.17 24:00:0012
26.10.17 24:00:003
27.10.17 24:00:003
28.10.17 24:00:003
29.10.17 24:00:003
30.10.17 24:00:004
31.10.17 24:00:005
01.11.17 24:00:007
02.11.17 24:00:004
03.11.17 24:00:006
04.11.17 24:00:0015
05.11.17 24:00:0019
06.11.17 24:00:0023
07.11.17 24:00:005
08.11.17 24:00:0012
09.11.17 24:00:0011
10.11.17 24:00:0018
11.11.17 24:00:004
12.11.17 24:00:007
13.11.17 24:00:0012
14.11.17 24:00:008
15.11.17 24:00:009
16.11.17 24:00:0012
17.11.17 24:00:0018
18.11.17 24:00:008
19.11.17 24:00:008

Legenda
S24 	 - średnia 24-godzinna
■      	 - przekroczenie wartości dopuszczalnej

Uwaga: wyniki niezweryfikowane.

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
#