#

 


Wartości stężeń 1-godzinnych
z ostatnich 24 godzin

#

Raport z ostatnich 24 godzin


Legenda
S1   	 - średnia 1-godzinna
■      	 - przekroczenie wartości dopuszczalnej

Uwaga: wyniki niezweryfikowane.

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
#