#

 


Wartości stężeń 24-godzinnych
z ostatnich 30 dni

#

Raport z ostatnich 30 dni

DataSO2
[µg/m3]
NO
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
O3
[µg/m3]
-S24S24S24mS8
21.10.17 24:00:004,327
22.10.17 24:00:001,757
23.10.17 24:00:001,749
24.10.17 24:00:0032
25.10.17 24:00:0028
26.10.17 24:00:006,645
27.10.17 24:00:006,940
28.10.17 24:00:006,450
29.10.17 24:00:009,563
30.10.17 24:00:004,563
31.10.17 24:00:002,22,113,165
01.11.17 24:00:002,20,49,350
02.11.17 24:00:006,20,512,139
03.11.17 24:00:004,22,916,643
04.11.17 24:00:001,2110,938
05.11.17 24:00:001,80,25,750
06.11.17 24:00:002,45,516,242
07.11.17 24:00:000,738,834
08.11.17 24:00:003,40,93,560
09.11.17 24:00:003,71,16,942
10.11.17 24:00:008,51,616,133
11.11.17 24:00:0011,50,87,163
12.11.17 24:00:00110,87,355
13.11.17 24:00:00118,513,732
14.11.17 24:00:006,24,818,939
15.11.17 24:00:006,81,817,430
16.11.17 24:00:006,42,921,227
17.11.17 24:00:005,3219,141
18.11.17 24:00:005,618,7
19.11.17 24:00:009,40,85,749

Legenda
S24 	 - średnia 24-godzinna
■      	 - przekroczenie wartości dopuszczalnej

Uwaga: wyniki niezweryfikowane.

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
#