#

 

#
Kliknij poniżej↓
#
;
#
;
#
;
#
Ważne! W związku z wdrożeniem w Laboratorium WIOŚ w Białym-
stoku jednego systemu zarządzania, z dniem 14 sierpnia 2013 ro-
ku dotychczasowe zakresy akredytacji Pracowni w Łomży i Praco-
wni w Suwałkach AB 189 i AB 174) zostały uaktualnione i przenie-
sione do zakresu akredytacji Laboratorium WIOŚ w Białymstoku
nr AB 165.

Poradniki z zakresu bezpieczeństwa ludności

Poradniki z zakresu bezpieczeństwa ludności >>

Numer alarmowy 112 i pomoc poszkodowanym

Numer alarmowy 112 i pomoc poszkodowanym >>

Noclegownie i ośrodki wsparcia bezdomnych

>>
Kliknij poniżej↓

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok

NIP 966-05-90-188, REGON 000162292


#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej